GDPR

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 

Aurora Hundhälsa lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Aurora Hundhälsa lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal, dels med Aurora Hundhälsa berättigade intresse som rättslig grund.

Aurora Hundhälsa lagrar personuppgifter i samband med att du bokar tid hos oss och träffar oss personligen.

Aurora Hundhälsa hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig i samband med att du bokar tid hos oss eller anmäler till kurs. De uppgifter vi behöver är bland annat namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.

​Aurora Hundhälsa lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i Aurora Hundhälsa personregister eller som längst 15 år efter senaste besöket. Det kan vara kopplingar såsom pågående behandling, att du själv har bett om att få våra nyhetsbrev eller gjort en intresseanmälan.

Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera och behandla din hund på bästa sätt samt för att kunna hålla en kontakt med dig.

​Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från Aurora Hundhälsa. Kontakta vårt kontor om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.

Bilder där du som person kan identifieras kommer aldrig att publiceras på dig utan ditt samtycke. Även då du samtyckt till en publicerad bild kan du be oss att ta bort eller ändra bilden.

​Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Aurora Hundhälsa. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa Aurora Hundhälsa lagring och behandling av dina personuppgifter såvida Aurora Hundhälsa intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter Aurora Hundhälsa har registrerade om dig.

En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:
Aurora Hundhälsa
Ortdrivarvägen 34
982 38 Gällivare

Tycker du att Aurora Hundhälsa hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.

Vi lagrar personuppgifter på grund av:

  • Bokföringslagen 7 år (fakturor och kvitton)
  • Mailkonversationer 1 år efter senaste konversation.
  • Kundregister och journal, 15 år efter senast bokade besök.

Vad vi lagrar:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Epost
  • Hundens namn, ras, ålder, sjukdomshistoria.
  • Vi kan också komma att lagra journaler från oss, remitterande veterinär/ hundfysioterapeut, bilder på röntgen, filmer på rörelser eller andra filer som är relevanta för att ge er bästa möjliga behandling.

Vår bildpolicy ser ut så här:
Bilder som tas i våra lokaler eller för vår räkning, där djurägaren kan identifieras, skall sparas i en angiven mapp. Vi sparar endast de bilder som vi anser kan komma oss till nytta. Bilder raderas 40 år efter fotodatum eller på begäran.