Kloklippning

Tassen och de viktiga klorna!

Tassen är en väldigt viktig funktion för steget, balansen och proprioceptionen. De innehåller många känselnerver. Även klorna är viktiga receptorer.

Med för långa klor kommer hunden inte kunna använda ett normalt rörelsemönster. Det leder till felbelastningen.

Har ni problem med kloklippningen kan jag hjälpa er. Men jag kan tyvärr inte ta emot hundar som vill bita om ni inte medtar munkorg. Detta för att jag arbetar själv och är beroende av mina händer i arbetet.