Rehabilitering

Rehabilitering görs vid en skada, operation eller kronisk åkomma.

Besök hos fysioterapeut för rehabilitering är ett komplement till veterinärbehandling.

Syftet med rehabilitering är att återskapa ett så normalt rörelsemönster som möjligt, där vi fokuserar på bästa möjliga funktion, rörelse och styrka. Vi tränar upp muskulatur, styrka, koordination, balans och uthållighet. 

Varje hund är unik och alla djurägare har olika förutsättningar. Så beroende på skada/problem arbetas en individuell plan fram.

Rehabilitering sker i samråd med veterinär. Många försäkringbolag ersätter hela eller delar av djurägarens rehabiliteringskostnader, kontrollera detta själv med ditt försäkringsbolag. För att kunna nyttja det krävs remiss från veterinär, prata med din veterinär om att skicka remiss till oss. Remiss, journalkopia och eventuella röntgenbilder bör skickas till oss via e-post: maria@aurorahundhalsa.se

Kronisk åkomma

Lider din hund av en kronisk åkomma går den INTE att bota, men genom rehabilitering, kan man bromsa utvecklingen och skapa bra förutsättningar för en bra livskvalité. 

Exempel på diagnoser där rehabilitering är nödvändigt är: 

 • Osteokondros (OCD)
 • Artros
 • Höftleds- och armbågsledsdysplasi (HD/ED)
 • Benhinneinflammationer
 • Korsbandsskador
 • Diskbråck
 • Spondylos
 • L7/S1-syndrom
 • Patellaluxation
 • Kontrakturer och muskelinflammationer
 • Ligamentskador

Under besöket

Under ett friskvårdsbesök så tittar jag på din hunds rörelseapparat, med rörelseanalys i olika gångarter samt palpering med hänsyn till din hunds skada och tar del av eventuella journalkopior och remiss från veterinär. Vi pratar även igenom hundens historik, Därefter lägger jag upp en rehabiliteringsplan tillsammans med dig för bästa resultat.

Besöket avslutas med behandling (massage/laser/djupvåg) utifrån din hunds behov.

Olika upplägg

Vi erbjuder lite olika upplägg för att det ska passa så bra som möjligt till just dig och din hund.

Rehabilitering 1ggr á 60 minuter
Pris:
700 kr

Rehabilitering 10 ggr á 60 minuter
Pris: 6 000 kr
Passar dig som har en enklare skada 

Rehabilitering 3 månader
Pris: 12 000 kr
Passar dig som har en mer omfattande skada och behöver flera besök. Här är vi obegränsade till antalet och vi kan fritt jobba med det som behövs för att din hund ska bli så bra som möjligt.